Temat: Playground

Temat Festiwalu: Playground / Plac Zabaw / Spielplatz

„Jest jak… wielki plac zabaw”

Zaczęłą się nowa gra w Sztynorcie. Nowe wizje, nowe partnerze, nowa wiara w siebie. Nowy zasady gry i reguły na placu zabaw. Dlatego właśnie STN:ORT 2019 nosi tytuł PLAYGROUND. Świętujemy te nowe tendencje i zapraszamy na refleksje o nich.

Co WY skojarzycie z placem zabaw? Może dziecieńcy instynkt grania, bawienia się? Czy bardziej nostalgia dorosłych?

W Sztynorcie nie długo trzeba szukać takich sentymentów. Jest celem dla rodzinnych i młodzieżowych wakacjach od wielu pokoleń, zostawiając pamięci słodkich letnich dniach. Ale to jesycye nee conic naszych skorajrzeń. Możemy płynnąć dalej, drogami mroczniejszymi przeznaczenia i samowoli, tak jak Norman Davies używał te słowa w jego książce ‚God’s Playground. A history of Poland’. Pałac ma własny Historie do opowiadanie o tej metaforze – jako scena dla gry europejskiej, polskiej i niemieckiej historii.

A pytajmy dalej o miejscach normalnych, który mogą się stać placami zabaw dla każdego: budowli, ośrodki rekreacji, ruiny, dziedzictwa, sceny koncertowy, parki. Wszystko wskazuje na Sztnynort.

Bawienie się zawsze odbywa się w danym miejscu, ale bawiąc się też nieustannie tworzymy nowe miejsca, który potrafią rozciągać przestrzeń w której jesteśmy. Gdziekolwiek ktoś zacznie się bawić powstaje plac zabaw.  Lecz bawienie się ma oblicze powójny: na placach z restrykcyjnymi regułami, gra szybko staje się monotonne; a na nielegalnych placach zabaw może łatwo dojść do strat.  Oficjalne place zabaw mogą być przestrzenią bezpieczną, ale też wykluczającą.

Gdzie są nasze preferowane miejsca do bawienia się i do grania? Co jest esencją dobrego placu zabaw? A co możemy się nauczyć od placu zabaw jak chodzi o przyszłości Sytznortu? Z warsztatami, kulturalnymi wydarzeniami, tematycznymi wycieczkami po pałacu, z scenografią pałacową i z wystawą odkrywamy pałac w Sytznorcie w różnych ujęciach jako unikatowy i jednak uniwersalny „Plac Zabaw/ Playground/ Spielplatz”.