Ochrona danych osobowych

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i urzędnika ds. Ochrony danych w firmie

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny: STN: ORT / Fairer Tales, dr. Hannah Wadle

Adres: Salierstraße 5, DE-67346 Speyer

E-mail: visit (at) stnort (dot) org lub hannah (dot) Wadle (at) fairertales (dot) org

Telefon: +49 (0) 6232-6874483

Oficer ochrony danych STN: ORT / FairerTales znajduje się pod Adres osiągalny

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.stnort.org, przeglądarka używana w urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

Adres IP żądającego komputera,

• data i czas dostępu,

• nazwa i adres URL pobranego pliku,

• Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),

• używaną przeglądarkę i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwę twojego dostawcy dostępu.

Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,

Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej

Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu

do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

c) Korzystając z naszego przyszłego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto otrzymał i udzielił odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu złożonego przez Ciebie wniosku.

3. Ujawnianie danych

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

• wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z Art.6 Abs.1S.1lit.a DSGVO,

• ujawnienie zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

jest konieczne i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny interes w tym, aby nie ujawniać swoich danych,

• w przypadku ujawnienia informacji zgodnie z Art.6Abs.1S.1 lit. c DSGVO jest także prawnym obowiązkiem

• jest to prawnie dozwolone i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b DSGVO jest wymagane w celu rozwiązania stosunków umownych z tobą.

4. Pliki cookie

Używamy domyślnie ciasteczek instalowanych przez WordPress na naszej stronie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) Podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie szkodzą urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W ciasteczku przechowywane są Znformationen, z których każdy związany jest z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości. Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Używamy więc tak zwanych ciasteczek sesyjnych, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, która już była u nas. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie służą do celów określonych powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także stron trzecich, zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wymagane DSGVO. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics

Dla celów dostosowanych projektowania i optymalizacji wykorzystania naszych stron, używamy Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

• typ przeglądarki / wersja, v

• używany system operacyjny

• URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

• nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),

• czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej oraz usług internetowych związanych w celu zapewnienia badań rynku i projektowanie zorientowane na żądanie tej strony. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Mogą również zapobiec, pobierając dodatek do przeglądarki, dane generowane przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP.) i przetwarzania tych danych przez Google i zainstalować (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie, dodatek do przeglądarki, szczególnie w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można uniknąć wykrycia przez Google Analytics również klikając https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutklicken. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

ii) Śledzenie rozmów Google Adwords

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji naszej strony internetowej, używamy również śledzenia konwersji Google. Google Adwords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).

6. Prawa pokrewne

Masz prawo:

• zgodnie z Art. 15 DSGVO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności, można podać informacje o celach przetwarzania, kategorię danych osobowych, kategorie odbiorców, którym dane zostały ujawnione lub planowany czas przechowywania, istnienie prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeczności oraz istnienie Prawo do złożenia skargi, źródło ich danych, jeśli nie są od nas zbierane, oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie i, w stosownych przypadkach, istotne informacje o ich szczegółach

• zgodnie z Art. 16 DSGVO, niezwłocznie żądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;

• Zgodnie z art. 17 skreślenie DSGVO swój z nami z prośbą o danych osobowych przechowywanych, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony Roszczenia prawne są wymagane;

• Zgodnie z art. 18 DSGVO ograniczającego przetwarzanie swoich danych osobowych w celu złożenia wniosku, o ile dokładność informacji o Tobie zostanie odrzucona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą zrezygnować i nie musimy już dane, ale są dla zakładu, Wykonanie lub obrona roszczeń prawnych lub sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RB;

• zgodnie z Art. 20 DSGVO, w celu otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym i automatycznym formacie lub do przesłania do innej odpowiedzialnej osoby;

• zgodnie z Art. 7 ust. 3 DSGVO, aby w każdej chwili odwołać naszą uprzednią zgodę. W związku z tym nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości, oraz

• złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 DSGVO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

7. Prawo do sprzeciwu

• Jeśli twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO są przetwarzane, masz prawo do odwołania zgodnie z obiektu Art.21 DSGVO na przetwarzanie danych osobowych o ile to istnieją powody wynikające z danej sytuacji lub sprzeciw wobec bezpośredniej reklamy celem. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

• Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres visit@stnort.org.

8. Bezpieczeństwo danych

• Używamy popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez twoją przeglądarkę. Ogólnie jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięta reprezentacja klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

• Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

• Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i jest ważna od maja 2018 roku.

• Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub regulacyjne, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym czasie na stronie internetowej https://stnort.org/pl/ochrona-danych-osobowych