2018: Spacer_Spaziergang_Walk

Park

Chodzenie na spacer może być prostą niedzielną zabawą. Może to choć również zmienić nasze życie: widzimy wyraźniej, mamy genialny pomysł, podejmujemy ważną decyzję, zakochujemy się, rozwijamy sprytny plan, dzielimy się tajemnicą. Innym razem, spacer może być czystą maskaradą, idyllą, która nigdy tak nie istniała. A potem jeszcze są spacery, który nie stają się ucieczkami. Krótko mówiąc, o spacerze możemy powiedzieć, że jest to przestrzenie z silą twórczą. Jak wykorzystujemy je w naszym codziennym życiu? Tematem dniach pałacu Stn: ort 2018 był „spacer”. Czytaj więcej.

Pianino (2018) / dlaczego STN:ORT jest niezwykły

STN:ORT 2018 skończył się już – i to z wielką radością i dużym zadowoleniem!

Od 6 do 11 sierpnia 2018, z ponad 40-u wolontariuszami i ponad 1000-a gośćmi ożywialiśmy pałac w Sztynorcie wspólnymi działaniami kulturalnymi i integracyjnymi. Nasza festiwalowa żniwa zawiera: wspólne wspomnienia, nowy znajomi, ciekawe pomysły, nowa wiedza, i ….zdjęcia: idź dalej do galerii zdjęć!

Chcemy, by proces powstania festiwalu było czytelny dla szersze grono zainteresowanych: dlatego też opublikowaliśmy sprawozdanie tegorocznego festiwalu pt. „Learning from STN:ORT 2018: Experiences, Insights, Goals” na naszej stronie w formie pdf.

Tegorocznym tematem był „Spacer-Spaziergang-Walk”. Przeczytaj więcej o temacie. Sześciodniowy program naszego projektu obejmował zajęcia dla dorosłych i dzieci: organizowane były wycieczki z przewodnikiem po parku i założeniu dworskim, warsztaty twórcze, wystawy, a także imprezy wieczorne – koncerty, pokazy animacji, rozmowy i wspólne czytanie książek. Tutaj znajdziesz program tygodnia festiwalowego. Też dostępny w formie pdf: Program po polsku

Sztynort Duży to niewielka wieś nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Położona jest na pokrytym lasami i polami półwyspie, pomiędzy rozległymi jeziorami. Jest domem dla małej, lokalnej społeczności, a latem – dla żeglarzy, przypływających do legendarnej mariny. Dowiedz się, jak dostać się do Sztynortu i gdzie się zatrzymać.

Stn: ort 2018 był drugą edycją letniego festiwalu w pałacu w Sztynorcie. Latem 2017 r., w ramach wystawy „Kronikarz naszych marzeń. Pałac w Sztynorcie 1947-2017 ”, odbywały się tutaj tygodniowe z warsztatami rękodzielnicze pt. „Sztynort pełen snów”. Aby poznać smak naszych tygodni festiwalowych, przeczytaj więcej o wydarzeniach z ubiegłego roku.

Wydarzenie jest prowadzone przez wolontariuszy i finansowane z darowizn. Przeczytaj o tym, jak wspierać festiwal i zdobywać bilety.